اعتراض مدیر کتابفروشی‌های اسم به وزیر ارشاد

 اعتراض مدیر کتابفروشی‌های اسم به وزیر ارشاد:
حداقل از همان کشورهای اروپایی که قبله دولتند تقلید کنید

جناب آقای دکتر صالحی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
روز گذشته در خبری خواندم که استاد ما جناب آقای نادر قدیانی که از پیشکسوتان نامدار کتاب کشورند، در نامه‌ای از شما خواستند که کتابفروش‌ها را از تعطیلی‌های کرونا نجات بدهید.
آقای دکتر ما اهالی زیست بوم کتاب شما را مردی فاضل و فرهنگی می‌دانیم. شما از اعضای اصلی ستاد ملی کرونای کشورید. جایی که سیاست‌ها و دستورالعمل‌های بالادستی کل نظام در آن گرفته می‌شود. تعجب و شکوِه هم همین‌جاست. چطور می‌شود فردی با جایگاه شما به فکر چرخه‌ی کتاب کشور نباشد؟ مگر می‌شود وزیر فرهنگ و رییس حوزه فرهنگی و رسانه‌ای ستاد کرونا، نشسته باشد و وقتی پای ذبح یک اکوسیستم مطرح می‌شود کاری با حدود 10 هزار نفر عیالش در این بخش نداشته باشد.
شما خوب می‌دانید که چرخه کتاب در میان صنایع دیگر، نحیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین صنعت است به گونه‌ای که دوره بازگشت‌پذیری سرمایه آن نسبت به دیگران بسیار طولانی تر بوده و درآمدهایش نسبت به هزینه‌هایش ناچیز است. وقتی کتابفروش نباشد ناشر چطور بفروشد؟ وقتی ناشر نفروشد نویسنده برای که بنویسد؟ 
سوال‌های زیادی اینجا مطرح است. اگر پای درد دل اهالی کتاب نمی‌نشینید، نان‌شان را هم آجر نکنید!
رویه‌ها و روال‌هایی که از دولت در طی این سال‌ها دیده‌ایم نگاهی قبله‌گون به کشورهای اروپایی است. همۀ ما شاهد بوده‌ایم که مصادیق متعددی از تقلید و مقایسه در رفتار و گفتار مدیران ارشد اجرایی کشور وجود داشته است. در این زمینه هم به این مبنا پایبند باشید. حداقل از همان فرانسه تبعیت کنید و کتابفروشی‌ها را در گروه اول مشاغل بگنجانید و از ورشکستگی بیشتر نجات دهید. 
آگاهی و دانایی را از تعطیلی مستثنا کنید.
دعای اهل فرهنگ بدرقه راه شما
با احترام
سعید مکرمی
مدیر انتشارات و کتابفروشی‌های اسم

2020 © Copyright - almaatech.ir